Documentația privind utilizarea portalului Web
al Sistemului Informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare