Sistem informatic al Băncii Naționale a Moldovei
cu privire la licențiere, autorizare și notificare
Adresa poștală: Republica Moldova, MD-2005, Chişinău, Bulevardul Grigore Vieru 1